Kittens Trisha 27-8-2019

thivoedone pootjeHome   thivoedone pootjeCattery  thivoedone pootjeMannen   thivoedone pootjeDames   thivoedone pootjeAlles over Kittens  thivoedone pootjeRegenboog  thivoedone pootjeInformatie   thivoedone pootjeGastenboek  thivoedone pootje Contact   thivoedone pootjeHerplaatsers thivoedone streep

Wilt u onze vorige nesten zien klik dan hier             

 

De kittens van Trisha en Rafiki 

Er zijn 5 baby's geboren op 27-8-2019 

Ze mogen na  29-11 verhuizen 

 Mama Trisha                                  Papa Rafiki

 dag 1                                                              week 1         

week 2                               week 3                                 week 4

week 5                                week 6                                 week 7

week 8                                 week 9                                      week 10

week 11                       week 12                                         week 13

 

dag 1                                      week 1                                    week 2

week 3                               week 4                       week 5

weer 6                           week 7                       week 8

week 9                      week 10                                week 11

week 12                     week 13

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
Kater mco e(s) 09  gr.   126  2:10 uur 256 verkocht / sold
                                                                                                                                                                                                  Gaat wonen bij Bart en Peggy
2e w 373    5e w  730       8e w 1240 11e w  1740 Iduma Zoticus / rood vol leven
3e w 490 6e w 850     9e w  1420 12e w  1900
4e w 594 7e w  1075 10e w 1635 13e w  2130 Iduma

dag 1                                      week 1                                    week 2

week 3                                     week 4                            week 5

week 6                                     week 7                           week 8

week 9                  week 10                                    week 11

week 12                     week 13

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
kater mco es 09  gr.   133   2:30 uur 278 verkocht /sold
                                                                                                                                                                                                  Gaat wonen bij Simone
2e w 410    5e w 815       8e w 1490 11e w  2320 Agapetus Kaius / geliefde heer
3e w 547 6e w 976     9e w  1770 12e w  2630
4e w 690 7e w  1280 10e w 2140 13e w  2900 Kaius

 

dag 1                                       week 1                                      week 2

week 3                            week 4                               week 5

week 6                           week 7                          week 8

week 9                                 week 10                                    week 11

week 12                        week 13

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
kater mco as 09  gr.   141       3:10 uur 280 verkocht
                                                                                                                                                                                                                          Gaat wonen bij  Tamara
2e w 409    5e w 730       8e w 1290 11e w  1835 Livius Antipater / Blauw zoals de vader
3e w 555 6e w 860     9e w  1470 12e w  2030
4e w 630 7e w  1040 10e w 1590 13e w  2250 Tayo (Livius)

 

 

dag 1                                     week 1                                     week 2

week 3                                  week 4                           week 5

week 6                            week 7                              week 8

week 9                            week 10                        week 11

week 12                   week 13       

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
kater mco a(s) 09  gr.   129    3:20 uur 295 verkocht
                                                                                                                                                                                                  Gaat wonen bij fam Barends
2e w 409    5e w 715       8e w 1350 11e w  1860 Fido Pamphilus  /  Ik vertrouw mijn vriend
3e w 540 6e w 830     9e w  1520 12e w  1980
4e w 597 7e w  1045 10e w 1680 13e w  2200 Fido


dag 1                                       week 1                                     week 2

week 3                                     week 4                            week 5

week 6                     week 7                                    week 8

week 9                            week 10                                  week 11

week 12                     week 13

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
kater mco a(s) 09  gr.   130    3:45 uur 265 verkocht / sold
                                                                                                                                                                                                  Gaat wonen bij Peggy en Bart
2e w 380    5e w 685       8e w 1170 11e w  1745 Quintius Carolus / Vijfde man
3e w 500 6e w  810     9e w  1380 12e w  1860
4e w 580 7e w  1040 10e w 1580 13e w  2260  Quintus

 

Vrij               = nog te koop

Besproken     = niet meer te koop

Optie             = iemand heeft interesse .............. maar u kunt er nog voor bellen 

Evaluatie        = wij denken er zelf over om het kitten te houden maar bel gerust. 

Al onze kittens worden verkocht met het volgende:

*1    Koopcontract met kopie stamboom voor liefhebbers of
*2    Koopcontract voor fokkers met originele stamboom
*3    Dierenarts gezondheidsboek (paspoort met nummer, chipnummer en gezondheidsverklaring )
*4    Zij zullen worden gevaccineerd en gechipt (inenting tegen hondsdolheid als ze naar het buitenland moeten verhuizen)
*5    Ontwormd
*6    Fokkatten zal alleen worden verkocht aan geregistreerde fokkers
*7    Kittens mogen verhuizen naar hun nieuwe huizen als ze tussen 12-15 weken oud zijn

De prijs van een kitten is verschillend, we hanteren voor fokkers andere prijzen dan aan liefhebbers.
Kittens die worden verkocht aan liefhebbers krijgen na sterilisatie/castratie, de stamboom achteraf  nagezonden.  Volledige vaccinatie, ontwormt, dierenartstoezicht evenals gezond voedsel en zorg is waarborg voor een gezond en evenwichtig kitten.

MOCHT  U INTERESSE HEBBEN IN EEN VAN ONZE KITTENS DAN KUNT U ONS                    

BELLEN : Telefoon: 0223 641587 

OF  E-MAILEN :  thivoedone@hotmail.com


&n 
Englisch

Free           = for sale                 
Sold           = not for sale                

Optie          =some one has 
i
nterest..............but you can still call for the litter

Evaluatie     = We think to keep the litter but you call us

All our litters are sold with a contract p>

* 1 purchase contract with copy family tree for lovers or
* 2 purchase contract for breeders with original family tree
* 3 veterinarian health book (passport with number, chip number and Declaration of health)
* 4 they will be vaccinated and chipped (rabies vaccination if they have to move abroad)
* 5 Dewormed * 6 breeding cats will only be sold to registered breeders
* 7 Kittens may move to their new homes when they are between 12-15 weeks old

The price of a kitten is different, we apply for breeders other prices than to lovers.
Kittens that are sold to enthusiasts get after sterilization/castration, the family tree sent afterwards. Full vaccination, de wormed, vet care and supervision as well as healthy food is guarantee for a healthy and balanced kitten.
              

If you are interested IN one of our kittens then please give us a call:

Phone :

0031223641587 

or E-mail:

thivoedone@hotmail.com

Voor het kopiŽren en/of gebruiken is uitdrukkelijke toestemming nodig. Je kunt hiervoor contact opnemen met de cattery.

Alle bestanden (foto's, plaatjes, logo's etc.) die op deze site vermeld staan, zijn tenzij anders vermeld- eigendom van cattery Thivoedone

© Created by Netty Schipper