thivoedone pootjeHome   thivoedone pootjeCattery  thivoedone pootjeMannen   thivoedone pootjeDames   thivoedone pootjeAlles over Kittens  thivoedone pootjeRegenboog  thivoedone pootjeInformatie   thivoedone pootjeGastenboek  thivoedone pootje Contact   thivoedone pootjeHerplaatsers   thivoedone streep

Blauw smoke poes  in combinatie met .......

    

Man   =   Zwart

mannetjes+vrouwtjes ------------------ zwart

  mannetjes+vrouwtjes   ------------------- zwart smoke(zilver)

draagt  het mannetje verdunning:

mannetjes+vrouwtjes -------------------- blauw

      mannetjes+vrouwtjes  ---------------------- blauw smoke (zilver)


Man               Blauw

mannetjes+vrouwtjes -------------------- blauw

      mannetjes+vrouwtjes  ---------------------- blauw smoke (zilver)


Man  =  Zwart tabby

mannetjes + vrouwtjes --------------  zwart tabby

mannetjes + vrouwtjes ----------------- zwart zilver tabby

draagt het mannetje verdunning:

 mannetjes + vrouwtjes  -------------    blauw tabby 

mannetjes + vrouwtjes ------------------     blauw zilver tabby

draagt het mannetje effen:

mannetjes+vrouwtjes ------------------ zwart

  mannetjes+vrouwtjes   ------------------- zwart smoke(zilver)

draagt het mannetje effen en  verdunning:

mannetjes+vrouwtjes -------------------- blauw

      mannetjes+vrouwtjes  ---------------------- blauw smoke (zilver)


Man  = Blauw tabby

 mannetjes + vrouwtjes  ----------  blauw tabby 

mannetjes + vrouwtjes   ---------    blauw zilver tabby

draagt het mannetje effen:

mannetjes  +  vrouwtjes  ---------     blauw

mannetjes +   vrouwtjes  --------------------  blauw zilver


 Man = Zwart smoke 

mannetjes+vrouwtjes -------  zwart

 mannetjes+vrouwtjes   --------- zwart smoke(zilver)

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes+vrouwtjes   ---------     blauw

mannetjes+vrouwtjes -------------  blauw smoke (zilver)


Man  =   Blauw smoke 

mannetjes+vrouwtjes     ------ blauw

mannetjes+vrouwtjes  -------- blauw smoke (zilver)


Man   =  Zwart zilver tabby

mannetjes + vrouwtjes  ---- zwart tabby

mannetjes + vrouwtjes -------  zwart zilver tabby

draagt het mannetje verdunning:

 mannetjes + vrouwtjes    ---   blauw tabby 

mannetjes + vrouwtjes   -------    blauw zilver tabby

draagt het mannetje effen:

 mannetjes + vrouwtjes    ---    zwart

 mannetjes +  vrouwtjes   -------   zwart zilver

draagt het mannetje effen en verdunning:

mannetjes  +  vrouwtjes   ---    blauw

mannetjes +   vrouwtjes    ------- blauw zilver


Man = Blauw zilver tabby

 mannetjes + vrouwtjes   ---    blauw tabby 

mannetjes + vrouwtjes     -------  blauw zilver tabby

draagt het mannetje effen:

mannetjes  +  vrouwtjes    ---  blauw

mannetjes +   vrouwtjes    -------    blauw zilver


Man  =  Zwart  wit

mannetjes + vrouwtjes  ---   zwart

mannetjes + vrouwtjes    -----------  zwart wit 

mannetjes  +  vrouwtjes  --------------  zwart smoke (zilver)

mannetjes  +  vrouwtjes   --------------------------------  zwart zilver  wit

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes  +  vrouwtjes    ---   blauw

mannetjes  +  vrouwtjes   ----------   blauw wit 

mannetjes  +  vrouwtjes  ------------------   blauw smoke (zilver) 

mannetjes  +  vrouwtjes ---------------------------------------  blauw zilver wit 


Man  =  Blauw wit

mannetjes  +  vrouwtjes    --- blauw

mannetjes  +  vrouwtjes     ------- blauw wit 

mannetjes  +  vrouwtjes ---------- blauw smoke (zilver) 

mannetjes  +  vrouwtjes   -------------------------------  blauw zilver wit 


Man  = Zwart smoke / wit

mannetjes + vrouwtjes   --- zwart

mannetjes + vrouwtjes  ---------   zwart wit 

mannetjes  +  vrouwtjes    -----------     zwart smoke (zilver)

mannetjes  +  vrouwtjes  ------------------------------------  zwart zilver  wit

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes  +  vrouwtjes    --- blauw

mannetjes  +  vrouwtjes     ------- blauw wit 

mannetjes  +  vrouwtjes ---------- blauw smoke (zilver) 

mannetjes  +  vrouwtjes   -------------------------------  blauw zilver wit 


Man  = Blauw smoke / wit

mannetjes  +  vrouwtjes    --- blauw

mannetjes  +  vrouwtjes     ------- blauw wit 

mannetjes  +  vrouwtjes ---------- blauw smoke (zilver) 

mannetjes  +  vrouwtjes   -------------------------------  blauw zilver wit 


 Man =  Zwart tabby wit 

mannetjes + vrouwtjes  ---- zwart tabby

mannetjes + vrouwtjes   -------------  zwart tabby wit

mannetjes + vrouwtjes   ----------------------- zwart zilver tabby

mannetjes + vrouwtjes   ------------------------------   zwart zilver tabby wit  

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes + vrouwtjes -----   blauw tabby    

mannetjes + vrouwtjes   ------------  blauw tabby wit  

mannetjes + vrouwtjes  -------------------------  blauw zilver tabby

mannetjes + vrouwtjes  -----------------------------------------  blauw zilver tabby wit  

draagt het mannetje effen

mannetjes + vrouwtjes    -----  zwart

mannetjes + vrouwtjes   ----------------   zwart wit 

mannetjes  +  vrouwtjes  ----------------- zwart smoke (zilver)

mannetjes  +  vrouwtjes   -----------------------------------    zwart zilver  wit

draagt het mannetje effen en verdunning:

mannetjes  +  vrouwtjes    --- blauw

mannetjes  +  vrouwtjes     ------- blauw wit 

mannetjes  +  vrouwtjes ---------- blauw smoke (zilver) 

mannetjes  +  vrouwtjes   -------------------------------  blauw zilver wit 


 Man   = Blauw tabby wit

mannetjes + vrouwtjes   ----  blauw tabby    

mannetjes + vrouwtjes ----------- blauw tabby wit  

mannetjes + vrouwtjes    -----------------------  blauw zilver tabby

mannetjes + vrouwtjes --------------------------------------   blauw zilver tabby wit  

draagt het mannetje effen

mannetjes  +  vrouwtjes    --- blauw

mannetjes  +  vrouwtjes     ------- blauw wit 

mannetjes  +  vrouwtjes ---------- blauw smoke (zilver) 

mannetjes  +  vrouwtjes   -------------------------------  blauw zilver wit 


 Man  = Zwart zilver tabby wit 

mannetjes + vrouwtjes -----  zwart tabby

mannetjes + vrouwtjes  -------------- zwart tabby wit

mannetjes + vrouwtjes    ------------------   zwart zilver tabby

mannetjes + vrouwtjes   -----------------------------   zwart zilver tabby wit  

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes + vrouwtjes -------   blauw tabby    

mannetjes + vrouwtjes   ----------------------  blauw tabby wit  

mannetjes + vrouwtjes    --------------------------------  blauw zilver tabby

mannetjes + vrouwtjes  --------------------------------------------  blauw zilver tabby wit  

draagt het mannetje effen

mannetjes + vrouwtjes -------  zwart

mannetjes + vrouwtjes   ------------  zwart wit 

mannetjes  +  vrouwtjes    -------------     zwart smoke (zilver)

mannetjes  +  vrouwtjes  --------------------------------  zwart zilver  wit

draagt het mannetje effen en verdunning:

mannetjes  +  vrouwtjes    --- blauw

mannetjes  +  vrouwtjes     ------- blauw wit 

mannetjes  +  vrouwtjes ---------- blauw smoke (zilver) 

mannetjes  +  vrouwtjes   -------------------------------  blauw zilver wit 


 Man  =  Blauw zilver tabby wit

mannetjes + vrouwtjes   ----- blauw tabby    

mannetjes + vrouwtjes  --------------- blauw tabby wit  

mannetjes + vrouwtjes    --------------------------  blauw zilver tabby

mannetjes + vrouwtjes  -----------------------------------------  blauw zilver tabby wit  

draagt het mannetje effen

mannetjes  +  vrouwtjes    --- blauw

mannetjes  +  vrouwtjes     ------- blauw wit 

mannetjes  +  vrouwtjes ---------- blauw smoke (zilver) 

mannetjes  +  vrouwtjes   -------------------------------  blauw zilver wit 


Man   =  Rood

mannetjes ----  zwart      vrouwtjes  --- zwart torty  

mannetjes  --------  zwart smoke vrouwtjes ---------  zwart torty smoke

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes ----- blauw   vrouwtjes ----- blauw torty

mannetjes -------- blauw smoke vrouwtjes ------------- blauw torty smoke


Man  =  Crème

mannetjes ----- blauw   vrouwtjes ----- blauw torty

mannetjes -------- blauw smoke vrouwtjes ------------- blauw torty smoke


   Man = Rood tabby

mannetjes ---  zwart tabby vrouwtjes ---- zwart torty tabby

mannetjes  ------ zwart tabby zilver vrouwtjes -----  zwart torty tabby zilver

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes ----- blauw   vrouwtjes ----- blauw torty

mannetjes -------- blauw smoke vrouwtjes ------------- blauw torty smoke

 draagt het mannetje effen

  mannetjes ----- zwart    vrouwtjes -----  zwart torty               

mannetjes  -------  zwart smoke vrouwtjes -------  zwart torty smoke

draagt het mannetje effen en  verdunning:

mannetjes ----- blauw   vrouwtjes ----- blauw torty

mannetjes -------- blauw smoke vrouwtjes ------------- blauw torty smoke


             Man   = Crème tabby

mannetjes  ----- blauw tabby vrouwtjes ------ blauw torty tabby

mannetjes  -------- blauw tabby zilver  vrouwtjes --------blauw torty tabby zilver

 draagt het mannetje effen

mannetjes ----- blauw   vrouwtjes ----- blauw torty

mannetjes -------- blauw smoke vrouwtjes ------------- blauw torty smoke


Man  =  Rood smoke 

mannetjes  ---- zwart     vrouwtjes  ----- zwart torty  

mannetjes  ------  zwart smoke  vrouwtjes  ------ zwart torty smoke

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes ----- blauw   vrouwtjes ----- blauw torty

mannetjes -------- blauw smoke vrouwtjes ------------- blauw torty smoke


Man  = Crème smoke

mannetjes ----- blauw   vrouwtjes ----- blauw torty

mannetjes -------- blauw smoke vrouwtjes ------------- blauw torty smoke


   Man =   Rood zilver tabby

mannetjes ---  zwart tabby   vrouwtjes --- zwart torty tabby

mannetjes ------  zwart tabby zilver    vrouwtjes  ------ zwart torty tabby zilver

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes  --- blauw tabby   vrouwtjes --- blauw torty tabby

mannetjes -------  blauw tabby zilver  vrouwtjes ------- blauw torty tabby zilver

 draagt het mannetje effen

  mannetjes    ---- zwart   vrouwtjes  --- zwart torty               

mannetjes  -------  zwart smoke    vrouwtjes -------- zwart torty smoke

draagt het mannetje effen en  verdunning:

mannetjes ----- blauw   vrouwtjes ----- blauw torty

mannetjes -------- blauw smoke vrouwtjes ------------- blauw torty smoke


             Man =  Crème zilver tabby

mannetjes ---  blauw tabby vrouwtjes --- blauw torty tabby

mannetjes ------  blauw tabby zilver  vrouwtjes ------ blauw torty tabby zilver

 draagt het mannetje effen

mannetjes ----- blauw   vrouwtjes ----- blauw torty

mannetjes -------- blauw smoke vrouwtjes ------------- blauw torty smoke


Man =  Rood wit

mannetjes --- zwart     vrouwtjes --- zwart torty

mannetjes  ----- zwart wit  vrouwtjes ------ zwart torty wit

mannetjes  -------  zwart smoke   vrouwtjes --------  zwart torty smoke

mannetjes  ---------------  zwart smoke wit vrouwtjes ------------  zwart torty smoke wit

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes   ---   blauw     vrouwtjes ---   blauw torty

mannetjes -----  blauw   vrouwtjes  -----  blauw torty wit

mannetjes -------------------- blauw   vrouwtjes ------------------- blauw torty

mannetjes ------------- blauw smoke vrouwtjes ----------------- blauw torty smoke


Man   = Crème wit

mannetjes   ---   blauw     vrouwtjes ---   blauw torty

mannetjes -----  blauw   vrouwtjes  -----  blauw torty wit

mannetjes -------------------- blauw   vrouwtjes ------------------- blauw torty

mannetjes ------------- blauw smoke vrouwtjes ----------------- blauw torty smoke


Man =  Rood smoke wit

mannetjes --- zwart     vrouwtjes --- zwart torty

mannetjes  ----- zwart wit  vrouwtjes ------ zwart torty wit

mannetjes  -------  zwart smoke   vrouwtjes --------  zwart torty smoke

mannetjes  ---------------  zwart smoke wit vrouwtjes ------------  zwart torty smoke wit

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes   ---   blauw     vrouwtjes ---   blauw torty

mannetjes -----  blauw   vrouwtjes  -----  blauw torty wit

mannetjes -------------------- blauw   vrouwtjes ------------------- blauw torty

mannetjes ------------- blauw smoke vrouwtjes ----------------- blauw torty smoke


Man  = Crème smoke wit

mannetjes   ---   blauw     vrouwtjes ---   blauw torty

mannetjes -----  blauw   vrouwtjes  -----  blauw torty wit

mannetjes -------------------- blauw   vrouwtjes ------------------- blauw torty

mannetjes ------------- blauw smoke vrouwtjes ----------------- blauw torty smoke


Man = Rood  tabby wit

mannetjes ----  zwart tabby   vrouwtjes ---- zwart torty tabby

mannetjes  ------ zwart tabby zilver   vrouwtjes ------ zwart torty tabby zilver

mannetjes ------------------ zwart tabby wit   vrouwtjes ------------------- zwart torty tabby wit

mannetjes ------------------------  zwart zilver tabby wit  vrouwtjes ------------------ zwart torty tabby wit

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes ---  blauw tabby  vrouwtjes ---  blauw torty tabby

mannetjes -----  blauw tabby wit    vrouwtjes ----- blauw torty tabby wit

mannetjes --------  blauw tabby zilver   vrouwtjes --------  blauw torty tabby zilver

mannetjes ---------------- blauw tabby zilver wit    vrouwtjes -------------- blauw torty tabby zilver wit

 draagt het mannetje effen

mannetjes --- zwart     vrouwtjes --- zwart torty

mannetjes  ----- zwart wit  vrouwtjes ------ zwart torty wit

mannetjes  -------  zwart smoke   vrouwtjes --------  zwart torty smoke

mannetjes  ---------------  zwart smoke wit vrouwtjes ------------  zwart torty smoke wit

draagt het mannetje effen verdunning:

mannetjes   ---   blauw     vrouwtjes ---   blauw torty

mannetjes -----  blauw   vrouwtjes  -----  blauw torty wit

mannetjes -------------------- blauw   vrouwtjes ------------------- blauw torty

mannetjes ------------- blauw smoke vrouwtjes ----------------- blauw torty smoke


Man =  Crème tabby wit

mannetjes ---  blauw tabby  vrouwtjes ---  blauw torty tabby

mannetjes -----  blauw tabby wit    vrouwtjes ----- blauw torty tabby wit

mannetjes --------  blauw tabby zilver   vrouwtjes --------  blauw torty tabby zilver

mannetjes ---------------- blauw tabby zilver wit    vrouwtjes -------------- blauw torty tabby zilver wit

 draagt het mannetje effen

mannetjes   ---   blauw     vrouwtjes ---   blauw torty

mannetjes -----  blauw   vrouwtjes  -----  blauw torty wit

mannetjes -------------------- blauw   vrouwtjes ------------------- blauw torty

mannetjes ------------- blauw smoke vrouwtjes ----------------- blauw torty smoke


Man   = Rood zilver tabby wit

mannetjes ----  zwart tabby   vrouwtjes ---- zwart torty tabby

mannetjes  ------ zwart tabby zilver   vrouwtjes ------ zwart torty tabby zilver

mannetjes ------------------ zwart tabby wit   vrouwtjes ------------------- zwart torty tabby wit

mannetjes ------------------------  zwart zilver tabby wit  vrouwtjes ------------------ zwart torty tabby wit

draagt het mannetje verdunning:

mannetjes ---  blauw tabby  vrouwtjes ---  blauw torty tabby

mannetjes -----  blauw tabby wit    vrouwtjes ----- blauw torty tabby wit

mannetjes --------  blauw tabby zilver   vrouwtjes --------  blauw torty tabby zilver

mannetjes ---------------- blauw tabby zilver wit    vrouwtjes -------------- blauw torty tabby zilver wit

 draagt het mannetje effen

mannetjes --- zwart     vrouwtjes --- zwart torty

mannetjes  ----- zwart wit  vrouwtjes ------ zwart torty wit

mannetjes  -------  zwart smoke   vrouwtjes --------  zwart torty smoke

mannetjes  ---------------  zwart smoke wit vrouwtjes ------------  zwart torty smoke wit

draagt het mannetje effen verdunning:

mannetjes   ---   blauw     vrouwtjes ---   blauw torty

mannetjes -----  blauw   vrouwtjes  -----  blauw torty wit

mannetjes -------------------- blauw   vrouwtjes ------------------- blauw torty

mannetjes ------------- blauw smoke vrouwtjes ----------------- blauw torty smoke


Man =  Crème zilver tabby wit

mannetjes ---  blauw tabby  vrouwtjes ---  blauw torty tabby

mannetjes -----  blauw tabby wit    vrouwtjes ----- blauw torty tabby wit

mannetjes --------  blauw tabby zilver   vrouwtjes --------  blauw torty tabby zilver

mannetjes ---------------- blauw tabby zilver wit    vrouwtjes -------------- blauw torty tabby zilver wit

 draagt het mannetje effen:

mannetjes   ---   blauw     vrouwtjes ---   blauw torty

mannetjes -----  blauw   vrouwtjes  -----  blauw torty wit

mannetjes -------------------- blauw   vrouwtjes ------------------- blauw torty

mannetjes ------------- blauw smoke vrouwtjes ----------------- blauw torty smoke

thivoedone streep

terug naar kleurtabel  thivoedone pootje

Voor het kopiëren en/of gebruiken is uitdrukkelijke toestemming nodig. Je kunt hiervoor contact opnemen met de cattery.

Alle bestanden (foto's, plaatjes, logo's etc.) die op deze site vermeld staan, zijn tenzij anders vermeld- eigendom van cattery Thivoedone

© gemaakt door Netty Schipper  thivoedone@hotmail.com